Happy New Year!

Happy New Year ~ 2019 ~ HJ Faces Welcome 2019

See List Below Photo for Names

 

ROW ONE 

George & Lise Chittenden
Byron Scordelis
Kelly Vlahakis-Hanks
Shelly Papadopoulos
Dimitra Korri
Anna Kagarakis & Stomper
Dr. GeorgeAnadiotis
Alysia Helming
Kostas Martakis

ROW TWO

Takis Kokotas
Tina Fey
Angeliki Giannakopoulos
Nana Mouskouri
Gina Balourdas
Elizabeth Perkins
Andrew Mousalimas
Dr. Theodore Bogdanos
Dennis Kyriakos

ROW THREE

Evan Zes
Ariana Savalas
George Chakiris
Athena Andreadis
Tassos Boulmetis
Captain Karen A. Tsiantas
Alek Skarlatos
Evangelia Andreadki
Maria Giakoumatos and her father, Konstantinos Giakoumatos

ROW FOUR

Dimitria Platanias
Constantine Pappas
Dr. James & Virginia Kallins
Wil Trapp
Nima Duncan
Jim Gianopoulos
George Pappageorge
Pat Tsalagakis
Victoria Kyriakides

ROW FIVE

Dr. George Kotsakis
Lefteris Pantazis
Dimitris Mbasis
Maria Vacratsis
Panos Mouzourakis
Thomas P. Sculco, MD
Dr. Maria Kuzma
Andreana Margaritis
Charley & Vlas Parlapanides

mm

Email the author: launchadmin

Back to Spotlight
Lead Ad

More from Spotlight

Ad